Social Change 

Als je naar de natuur kijkt, zie je een evenwicht waarin alles onderling verbonden is. De mens, die in oorsprong tot de natuur behoort, heeft veel structuren gecreëerd die veelal niet in lijn zijn met dit principe. Er zijn zichtbare en onzichtbare structuren die niet uit gaan van gelijkwaardigheid en evenwicht. Dit uit zich in sociale structuren waarbinnen sprake is van privilege, onderdrukking en uitzondering, bewust en onbewust. Je vindt dit terug in onze taal, organisatie vormen, consumptie patronen in meer of mindere mate zichtbaar of onzichtbaar. 

Deze structuren uiten zich ook in hoe de mens zich verhoudt tot de natuur, de aarde, de wezens en elementen die de aarde als organisme in balans houden. 

Ik ben nieuwsgierig naar de structuren die er zijn ontstaan en op welke wijze ik daarvan een onderdeel ben.  

Door meer hierover te begrijpen, krijg ik helderheid over wat ik concreet kan doen om naar onderlinge verbondenheid te bewegen en over hoe ik kan bijdragen aan een duurzame wereld waarin ieder er toe doet. Op die manier werk ik vanuit persoonlijke verandering naar sociale verandering. 

Training 

- 1- daagse Work that reconnects, geïnspireerd op het werk van Joanna Macy  

Door de afstand die veel van ons in het dagelijks leven hebben tot de natuur lijkt het alsof we afgescheiden zijn van de natuur. Door ons bewust opnieuw te verbinden met de natuur ervaren we ook de waarde de ze voor ons heeft. Vanuit die waardering komt er een natuurlijke neiging om bij te willen dragen aan het beschermen en zorgdragen voor de natuur waarvan wij ook deel uitmaken. Tijdens deze workshop gaan we met het proces van Verbindende Communicatie en processen van Joanna Macy op zoek naar hoe we ons verhouden tot de natuurlijke wereld. We ervaren de impact die de klimaatcrisis op ons heeft en gaan op zoek naar hoe we vanuit de zorgen die dit oproept kunnen blijven bijdragen aan het  creëeren van leven verrijkende systemen en gedrag.

- 1- daagse Power, Privilege and Choice, geïnspireerd op het werk van Miki Kashtan-1- daagse Reconnecting to nature,  mindful walk, deeptime walk

Door de afstand die we in het dagelijks leven hebben tot de natuur lijkt het alsof we afgescheiden zijn van de natuur. Door ons bewust opnieuw te verbinden met de natuur ervaren we ook de waarde de ze voor ons heeft. Vanuit die waardering komt er een natuurlijke neiging om bij te willen dragen aan het beschermen en zorgdragen voor de natuur waarvan wij ook deel uitmaken. Tijdens deze workshop gaan we naar buiten en ervaren we de tijdens een wandeling van 5 kilometer de ontstaansgeschiedenis van de aarde tijdens een Deeptime Walk. 


Planting Seeds
education for change